प्रवासी नेपाली समन्वय समिति

COVID-19 बाट प्रभावित सहजीकरण फारम

कोरोना भाइरस COVID-19 को महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारमा रहेका प्रवासी नेपालीहरुले आफुलाई असहज एवं असुरक्षित महसुस गरी कुनै सहयात आवश्यक भएमा तलको फारम मार्फत् जानकारी प्रदान गर्न अनुरोध गरिन्छ । प्राप्त जानकारीको आधारमा तपाइलाई परेको समस्याको सम्बोधनका लागि सम्बन्धित निकायसंगको समन्वयमा प्रवासी नेपाली समन्वय समितिले (पिएनसीसी) आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ ।